Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní školy

Zájmové kroužky

Základním a mateřským školám univerzita nabízí:

  • aktivity v laboratořích – děti se seznamují s prací vědců, vyzkoušejí si zábavné pokusy z fyziky nebo chemie; program lze připravit „na míru“ podle požadavků pedagoga a může proběhnout přímo v mateřské nebo základní škole. Kontakt: Ing. Jakub Huba, Ph.D., jhuba@utb.cz, tel. +420 576 031 337
  • zájmové kroužky z fyziky a chemie – děti docházejí pravidelně 1x týdně do laboratoří na Fakultě technologické; lektory jsou převážně studenti doktorských programů. Kontakt: Ing. Jakub Huba, Ph.D., jhuba@utb.cz, tel. +420 576 031 337
  • zájmový kroužek z informatiky – pro děti ze základních škol na Fakultě aplikované informatiky. Kontakt: doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D., kubalcik@utb.cz, tel. +420 576 035 198
  • přírodovědné vzdělávání dětí předškolního věku; lektory jsou posluchači oboru Učitelství pro mateřské školy z Fakulty humanitních studií. Kontakt: Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D., silhanova@utb.cz, tel. +420 576 032 030.
  • divadelní představení – pro MŠ ve Zlínském kraji; po domluvě zahrají přímo v MŠ posluchači oboru Učitelství pro mateřské školy z Fakulty humanitních studií. Kontakt: Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D., silhanova@utb.cz, tel. +420 576 032 030.
  • workshop animace pro děti – po domluvě zorganizuje Fakulta multimediálních komunikací. Kontakt: MgA. Jana Dosoudilová, dosoudilova@utb.cz; tel. +420 576 034 113.
  • přednášky o historii (animovaného) filmu, o filmové řeči (jak vnímat/sledovat film) – po domluvě zorganizuje Fakulta multimediálních komunikací. Kontakt: MgA. Jana Dosoudilová, dosoudilova@utb.cz; tel. +420 576 034 113.
  • nabídku kurzů pro děti najdete také na webu projektu vedanasbavi.cz, který podporuje UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít