Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost

Nedílnou součástí aktivit Univerzity Tomáše Bati jsou tvůrčí činnosti. V některých směrech, např. v oblasti polymerního inženýrství, chemie nebo automatizace a řízení technologických procesů patří UTB ke světové špičce. V současné době působí na UTB několik výzkumných pracovišť. Všechna jsou vybavena nejmodernější přístrojovou technikou a slouží jako kvalitní zázemí pro výuku studentů, pro bohatou vědecko-výzkumnou činnost, a také pro spolupráci s firmami.

Fakulty a součásti

Zavřít