Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Projekty

Věda a výzkum na univerzitě jsou realizovány na základě řešení grantů a projektů. Níže najdete aktuálně řešené projekty a výzvy. V rámci Institucionálního plánu probíhá každoročně vnitřní soutěž o podporu projektů. Studenti magisterských a doktorských studijních programů se mohou účastnit soutěže o interní granty v rámci Interní grantové agentury (IGA).

INFORMACE PRO NAVRHOVATELE PROJEKTŮ

INICIÁLY UTB ve Zlíně

Oficiální název v ČJ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oficiální zkratka: UTB ve Zlíně
IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521
Číslo datové schránky: ahqj9id
Fakturační adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Oficiální název v AJ:

Tomas Bata University in Zlín
VAT number: CZ70883521
Registration number: 70883521

Statutární zástupce:

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
E-mail: adamek@utb.cz
rektor@utb.cz

Zástupce statutárního zástupce:

prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
E-mail: humpolicek@utb.cz

Majetkové účasti UTB ve Zlíně:

Technologické inovační centrum s.r.o. Univerzitní mateřská škola Qočna
IČ: 26963574 IČ: 01889893
Výše podílu: 50% Výše podílu: 100%

Horizont 2020, Horizont Europe

Oficiální název: UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE
PIC: 999880172
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search
LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Mgr. Monika Kasálková Primasová
kasalkova@utb.cz

Erasmus +

Organisation ID: E10208974
Erasmus Charter for Higher Education Code: CZ ZLIN01

Další informace jsou dostupné u projektového manažera příslušné součásti UTB.

V případě, že řešíte problematiku ochrany duševního vlastnictví nebo transferu technologií, obraťte se, prosím na Centrum transferu technologií.

Povinnou přílohou výzkumného projektu je Data Management Plan, systém pro vyplnění je, po přihlášení, dostupný zde.
Manuál pro vyplnění je k dispozici zde.
V případě přístupu k systému mimo univerzitní síť je třeba využít VPN.

 

Fakulty a součásti

Zavřít