Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se do něj mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci starší 50 let mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

Veškeré informace o U3V naleznete v sekci Celoživotní vzdělávání.

Fakulty a součásti

Zavřít