Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Střední školy

Olympiády a soutěže

Baťova manažerská olympiáda

Pořádá ji Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně pro studenty 3. ročníků gymnázií a středních škol s ekonomickým zaměřením z ČR a SR. Letos se konala již poosmé, přičemž každoročně se jí účastní na dva tisíce žáků. Předkolo probíhá formou elektronických testů a na finále soutěže přijíždí na UTB asi sto nejlepších účastníků předkola. Soutěží se ve vědomostních testech z angličtiny, matematiky a logiky, všeobecného světového přehledu, ekonomie, managementu a marketingu. Třicet nejlepších účastníků je za odměnu přijato do bakalářského studijního programu na FaME bez přijímacích zkoušek.

SHOW-OFF

SHOW-OFF, soutěž v prezentačních dovednostech v angličtině, pořádá Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií pro studenty středních a vysokých škol. V rámci soutěže si studenti zvolí jedno z vypsaných témat a připraví prezentaci, kterou následně představí odborné porotě složené se zástupců managementu nejrůznějších soukromých a veřejných organizací.

Pro soutěžící se jedná o jedinečnou příležitost, jak zdokonalit své jazykové a prezentační dovednosti, vyslechnout si od poroty rady, postřehy a připomínky ke svému vystupování, a získat cenné kontakty na potencionální budoucí zaměstnavatele.

Informace k dvanáctému ročníku soutěže pro kategorii střední školy najdete v příspěvku SHOW-OFF 2023.

Fakulty a součásti

Zavřít