Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Akreditované obory

Fakulta technologická (více…)

je oprávněna provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Technologie makromolekulárních látek, v oboru Nástroje a procesy a v oboru Technologie potravin.

Fakulta managementu a ekonomiky (více…)

je oprávněna provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a ekonomika podniku.

Fakulta aplikované informatiky (více…)

je oprávněna provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná informatika a Řízení strojů a procesů.

Fakulta multimediálních komunikací (více…)

je oprávněna provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Multimédia a design.

Fakulty a součásti

Zavřít