Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Celoškolské doktorské studijní programy

Studium v celoškolských doktorských programech probíhá na Centru polymerních systémů, které je součástí Univerzitního institutu. Jako jedna ze dvou profesionálních výzkumných jednotek Univerzity Tomáše Bati disponuje Centrum polymerních systémů moderním přístrojovým vybavením pro základní i aplikovaný výzkum, které otevírá možnosti spolupráce s akademickými institucemi a průmyslovými podniky. Studenti se během svého studia do těchto projektů aktivně zapojují a své vědomosti uplatňují při spolupráci s firmami a praxí.

Na Centru polymerních systémů působí v současné době přes 110 výzkumných pracovníků z toho  zhruba 1/4 pochází ze zahraničí. Výzkumná činnost je na Centru polymerních systémů vnitřně členěna na 2 výzkumné programy, kdy každý má 4 oborově zaměřené výzkumné skupiny. Díky rozšiřující se spolupráci s institucemi po celém světě mají studenti jedinečnou příležitost během doktorského studia část výzkumné činnosti provádět na partnerských institucích nebo podnicích v Evropě a ve světě.

Fakulty a součásti

Zavřít