UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Firmy

Výzkum na míru

Firmy, organizace veřejné správy, neziskové organizace i jednotlivci z řad podnikatelů a živnostníků mohou spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v mnoha oblastech.
Možnosti spolupráce jsou velmi různorodé a lze je rozdělit do následujících tematických okruhů:

Spolupráce s Job Centrem UTB:

 • servis pro firmy s konkrétními požadavky na absolventa
 • příprava partnerských smluv
 • účast na veletrhu pracovních příležitostí – Business days
 • inzerce nabídek práce a praxe pro studenty a absolventy UTB – přístup na jobcentrum.utb.cz
 • propojení firemního prostředí s univerzitním (pořádání firemních prezentací, workshopy apod.)
 • zviditelnění firmy na půdě UTB (propagace formou plakátů, prostor na Facebooku)

Více informací naleznete na portálu Job Centra.

Výzkumné jednotky a parky na UTB:

Spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích:

 • realizace smluvního výzkumu dle požadavků firem
 • řešení společných projektů výzkumu, vývoje a inovací
 • transfer poznatků, zkušeností, know-how a technologií
 • řešení technických a technologických problémů praxe v rámci doktorských prací
 • využití moderní přístrojové techniky
 • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • odborné konzultace k vývoji nových produktů a technologií, optimalizace technologických procesů apod.

Nabídka uzavření licencí – seznam chráněných výsledků vědy a výzkumu:

Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta aplikované informatiky
Centrum polymerních systémů

Ostatní odborné služby

 • expertízy, analýzy a průzkumy v technických i socioekonomických oborech dle požadavků zadavatele
 • marketing a propagace
 • design produktů
 • podnikání a firemní strategie
 • ekonomické a organizační poradenství
 • informační systémy
 • ostatní konzultační činnost

V případě zájmu, prosíme, kontaktujte:

Ing. Hana Záhorovská 
Tel.: +420 57 603 2224

E-mail:
zahorovska@utb.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01  Zlín

 

Zavřít

Fakulty a součásti