Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Střední školy

Výchovní poradci

Výchovným poradcům na středních školách zasílá univerzita pravidelně balíčky, které obsahují brožury s aktuální nabídkou studijních programů na fakultách a informacemi o přijímacím řízení, a také plakáty a pozvánky na Dny otevřených dveří na UTB. S uvedenými materiály jsou prostřednictvím výchovných poradců seznamováni uchazeči o studium i jejich rodiče.

Pro více informací napište na skoly@utb.cz

 

Fakulty a součásti

Zavřít