Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Knihovní a ediční rada

Charakteristika činnosti

Knihovní a ediční rada (KER) UTB ve Zlíně je poradním orgánem rektora UTB, který se zabývá a slouží ke koordinaci všech činností spojených s provozem a rozvojem knihovny a Edičního střediska UTB. Formuluje doporučení z oblasti knihovnických, informačních a edičních činností, které předkládá k posouzení a schválení Kolegiu rektora UTB. Navrhuje, doporučuje výši a sleduje přidělování finančních prostředků na nákup informačních zdrojů a hodnotí jejich čerpání. Formuluje a předkládá doporučení z oblasti ediční činnosti rektorovi UTB, která po jeho schválení předkládá k realizaci Edičnímu středisku UTB, které je součástí Academia Centra.

Fakulty a součásti

Zavřít