Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing vyvíjí systematické marketingové aktivity směřujících k náboru zahraničních studentů ke studiu na UTB, a to především do anglických studijních programů, do okamžiku podání přihlášky ke studiu. Aktivity jsou také vyvíjeny pro nábor studentů do intenzivního ročního kurzu českého jazyka pro cizince s možností návazného studia v českých studijních programech.

Hlavním cílem mezinárodních marketingových aktivit je zvýšit počet zahraničních uchazečů o studium na UTB. K jeho naplnění například spolupracujeme se zahraničními studenty a pracovníky, agenty a agenturami, účastníme se zahraničních náborových veletrhů, spolupracujeme se zahraničními pobočkami a partnery UTB, zajišťujeme výrobu tiskových a propagačních materiálů a v neposlední řadě zajišťujeme digitální propagaci UTB v zahraničí.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat na e-mailu international-marketing@utb.cz.

Jste náborovým agentem a máte zájem o spolupráci s UTB v rámci přijímání zahraničních studentů? Vyplňte prosím náš dotazník. Výběr vhodných agentů probíhá na základě vyhodnocení dotazníku a reputace dané agentury/agenta. Spolupráce se odvíjí i od aktuální strategie UTB v oblasti náboru zahraničních studentů.

Fakulty a součásti

Zavřít