Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Střední školy

Volnočasové akce pro studenty SŠ

Noc vědců

První pátek v říjnu bývá na univerzitě věnován akci Noc vědců, která probíhá současně v mnoha českých i evropských městech a jejímž smyslem je podpora a popularizace vědy.  Program určený široké veřejnosti je vždy nabitý workshopy a přednáškami odborníků, tvořivými dílnami, ale hlavně nejrůznějšími fyzikálními, chemickými nebo biologickými experimenty. Akce je Zlíňany velmi oblíbená a vždy zaznamenává vysokou návštěvnost.

Science café

Na Science Café se potkávají vědci, kteří mají co říct, a lidé, kteří se o vědu zajímají. V neformální atmosféře, v příjemných kavárnách, kde je dost času na otázky a odpovědi, aktuální vědecké poznatky a debatu, která obohatí všechny účastníky. Ve Zlíně se nadšenci pro vědu pravidelně potkávají v Laboratorním centru Fakulty technologické. Aktuální termíny přednášek sledujte na www.sciencecafe.cz nebo na fakultním facebooku.

Fakulty a součásti

Zavřít