UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Projekty

Aktuální výzvy

ŘÍJEN
1/10/2019Mezinár. visegrádský fondVisegrad Grants
15/10/2019MŠMTUkončení sběru projektů v programu EUREKA – Česko-španělské projekty
15/10/2019MŠMTUzávěrka soutěžní lhůty 7. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE120
16/10/2019Evropská výzkumná rada (ERC)Ukončení sběru přihlášek projektů ERC Starting Grants 2020
25/10/2019TA ČRUkončení sběru přihlášek projektů v 3. veřejné soutěži ÉTA
LISTOPAD
5/11/2019Evropská výzkumná rada (ERC)Ukončení sběru přihlášek projektů ERC Synergy Grants 2020
5/11/2019TA ČRUkončení podávání zkrácených návrhů projektů v BiodivClim Call 2019
14/11/2019Evropská komise / H2020Ukončení sběru přihlášek projektů H2020 Twinning
14/11/2019Evropská komise / H2020Ukončení sběru přihlášek projektů H2020 ERA Chairs
14/11/2019IGAUkončení sběru přihlášek do soutěže IGA 2020
15/11/2019H2020 / SME Innovation AssociateUkončení sběru přihlášek v rámci projektu SME Innovation associate engineer PhD for „fibre reinforced 3D printed plastics“
18/11/2019TA ČRUkončení sběru přihlášek ve 4. veřejné soutěži programu ZÉTA
18/11/2019TA ČRUkončení sběru návrhu projektů ve 2. veřejné soutěži programu GAMA2, podprogram 2, Seal of Excellence
28/11/2019Evropská komiseERA-MIN 2 Call 2019
29/11/2019MPOUkončení příjmu přihlášek v programu OP PIK – Spolupráce – Klastry – Výzva VI
30/11/2019
Siemens, s. r. o.
22. ročník Ceny Wernera von Siemense
PROSINEC
LEDEN
15/1/2020MPOUkončení příjmu žádostí v rámci VII. výzvy programu podpory Aplikace v OP PIK
21/1/2020Evropská výzkumná rada (ERC)Ukončení sběru přihlášek projektů ERC Proof of Concept
ÚNOR
4/2/2020Evropská výzkumná rada (ERC)Ukončení sběru přihlášek projektů ERC Consolidator Grants 2020

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI – Vědavýzkum.cz
COST Actions – vyhledávání běžících projektů
HORIZONT 2020 / HORIZONT2020 – LEAR ( Legal Entity Appointed Representative ) pro UTB je Mgr. Monika Kasálková Primasová
Evropský výzkumný prostor
Aktuální výzvy H2020
Informace k Evropskému výzkumnému prostoru na webových stránkách MŠMT
NET4SOCIETY – Databáze pro výzkumníky společensko-vědních oborů
EU-LAC foundation

Směrnice
Směrnice rektora č. 23/2011 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů
Směrnice rektora č. 13/2012 Předkládání a správa projektů

Zavřít

Fakulty a součásti