UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Projekty

Aktuální výzvy

LEDEN
15/1/2019TA ČRUkončení příjmu pre-proposals v rámci CHIST-ERA III – Call 2018
22/1/2019Evropská výzkumná rada (ERC)Ukončení příjmu přihlášek ERC Proof of Concept
31/1/2019MŠMTUkončení přihlášek projektů programu INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, VES19IZRAEL
31/1/2019TA ČRUkončení příjmu přihlášek EuroNanoMed 3 Call 2019
ÚNOR
 1/2/2019Mezinárodní visegrádský fondUkončení přihlášek do programů Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants
15/2/2019CESNETUkončení příjmu návrhů rozvojových projektů do Fondu rozvoje sdružení CESNET
15/2/2019MŠMTPředložení předběžných návrhů projektů výzvy  Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases“ JTC 2019 v programu European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)
BŘEZEN
   
DUBEN
2/4/2018
Evropská komise
MSCA RISE 2019
12/4/2019GA ČR / rakouská agentura Fond zur Förderung de wissenschaftlichen Forschung (FWF)Projekty spolupráce v základním výzkumu – LA granty (Lead Agency)
KVĚTEN
6/5/2019MPOUkončení sběru návrhů – OP PIK – Proof of Concept
ČERVEN
11/63/2019MŠMTPředložení plných návrhů projektů výzvy  Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases“ JTC 2019 v programu European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)
30/6/2019MPOUkončení sběru návrhů – OP PIK – Inovační vouchery
ČERVENEC
   

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI – Vědavýzkum.cz

HORIZONT 2020

Evropský výzkumný prostor

Aktuální výzvy H2020

Informace k Evropskému výzkumnému prostoru na webových stránkách MŠMT

NET4SOCIETY – Databáze pro výzkumníky společensko-vědních oborů

HORIZONT2020 – LEAR ( Legal Entity Appointed Representative ) pro UTB je Mgr. Monika Kasálková Primasová

EU-LAC foundation

 

Směrnice

Směrnice rektora č. 23/2011 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů.

Směrnice rektora č. 13/2012 Předkládání a správa projektů

Zavřít

Fakulty a součásti