UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Projekty

Aktuální výzvy

BŘEZEN
8/3/2019MŠMTUkončení příjmu přihlášek Interreg Danube Transnational Programme
 22/3/2019MŠMTUkončení soutěžní lhůty INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION, VES19 BAVORSKO – podávání návrhů česko-bavorských projektů mezinár. spolupráce ve VaV
28/3/2019MŠMTUzávěrka soutěžní lhůty pro INTER-EUREKA LTE219 – 6. národní výzva
31/3/2019Elsevier, CSTEUzávěrka soutěžní lhůty pro Outstanding Young Researcher Award
DUBEN
1/4/2019Česká rozvojová agenturaUkončení příjmu přihlášek projektů v rámci výzvy „Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými pracovišti“
2/4/2019
Evropská komise
MSCA RISE 2019
3/4/2019GAČRUzávěrka pro podávání projektů v rámci veřejných soutěží: EXPRO PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, JUNIORSKÉ PROJEKTY A STANDARDNÍ PROJEKTY
8/4/2019MŠMTINTER-EXCELLENCE (LTA) podprogram INTER-ACTION
12/4/2019GA ČR / rakouská agentura Fond zur Förderung de wissenschaftlichen Forschung (FWF)Projekty spolupráce v základním výzkumu – LA granty (Lead Agency)
15/4/2019MŠMTUkončení sběru žádostí o poskytnutí dotace na „Podporu projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ 
26/4/2019the Danube RegionUkončení sběru přihlášek v soutěži Danubius Young Scientist Award
KVĚTEN
6/5/2019MPOUkončení sběru návrhů – OP PIK – Proof of Concept
7/5/2019MŠMTUkončení sběru „Project Outlines “ společného podniku ECSEL
ČERVEN
1/6/2019Mezinár. visegrád. fondUzávěrka Visegrad Grants
11/6/2019MŠMTPředložení plných návrhů projektů výzvy  Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases“ JTC 2019 v programu European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)
28/6/2019MŠMTUkončení podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů – MOBILITA
30/6/2019MPOUkončení sběru návrhů – OP PIK – Inovační vouchery
ČERVENEC
   
SRPEN
   
ZÁŘÍ
15/9/2019MŠMTUkončení sběru žádostí o poskytnutí dotace na „Podporu projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ 
18/9/2019MŠMTUkončení sběru „Full Project Proposals“ pro společný podnik ECSEL
ŘÍJEN
   

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI – Vědavýzkum.cz

HORIZONT 2020

Evropský výzkumný prostor

Aktuální výzvy H2020

Informace k Evropskému výzkumnému prostoru na webových stránkách MŠMT

NET4SOCIETY – Databáze pro výzkumníky společensko-vědních oborů

HORIZONT2020 – LEAR ( Legal Entity Appointed Representative ) pro UTB je Mgr. Monika Kasálková Primasová

EU-LAC foundation

 

Směrnice

Směrnice rektora č. 23/2011 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů.

Směrnice rektora č. 13/2012 Předkládání a správa projektů

Zavřít

Fakulty a součásti