UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Projekty

Aktuální výzvy

ČERVEN
1/6/2019Mezinár. visegrád. fondUzávěrka Visegrad Grants
6/6/2019TA ČRUkončení soutěžní lhůty 1. VS programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1
11/6/2019MŠMTPředložení plných návrhů projektů výzvy  Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases“ JTC 2019 v programu European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)
14/6/2019MŠMT6. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem – „Inteligentní vodní hospodářství pro udržitelnou společnost“ na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan
15/6/2019BTHA, Česko-bavorská VŠ agenturaČesko-bavorské akademické projekty
18/6/2019MŠMTVýzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů – Mobility (2020 – 2021)
18/6/2019TA ČRM-ERA.Net 2 Call 2019
28/6/2019Min. zdravotnictvíProgram na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026
28/6/2019MŠMTUkončení podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů – MOBILITA
30/6/2019MPOUkončení sběru návrhů – OP PIK – Inovační vouchery
30/6/2019Česká hlavaSoutěž Česká hlava 2019
30/6/2019CEITECUzávěrka soutěže Falling Walls Lab
ČERVENEC
11/7/2019TA ČRUkončení podávání návrhů projektů programu TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři“
15/7/2019MŠMTVýzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu
 31/7/2019MŠMTUkončení podávání návrhů projektů v rámci programu INTER-EXCELENCE, podprogram INTER-ACTION, česko-indická spolupráce ve VaV
SRPEN
13/8/2019MPO1. veřejná soutěž Doprava 2020+
29/8/2019ERC ERF Advanced Grants 2019
ZÁŘÍ
13/9/2019MŠMT11.  ročník Ceny Milady Paulové v roce 2019 v oblasti jazykovědy
15/9/2019BTHA, Česko-bavorská vysokoškolská agenturaČesko-bavorské akademické projekty
15/9/2019MŠMTUkončení sběru žádostí o poskytnutí dotace na „Podporu projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ 
16/9/2019TA ČRProgram Prostředí pro život, Podprogram 1 a 2
18/9/2019MŠMTUkončení sběru „Full Project Proposals“ pro společný podnik ECSEL
ŘÍJEN
1/10/2019Mezinár. visegrádský fondVisegrad Grants
LISTOPAD
30/11/2019
Siemens, s. r. o.
22. ročník Ceny Wernera von Siemense

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI – Vědavýzkum.cz

HORIZONT 2020

Evropský výzkumný prostor

Aktuální výzvy H2020

Informace k Evropskému výzkumnému prostoru na webových stránkách MŠMT

NET4SOCIETY – Databáze pro výzkumníky společensko-vědních oborů

HORIZONT2020 – LEAR ( Legal Entity Appointed Representative ) pro UTB je Mgr. Monika Kasálková Primasová

EU-LAC foundation

 

Směrnice

Směrnice rektora č. 23/2011 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů.

Směrnice rektora č. 13/2012 Předkládání a správa projektů

Zavřít

Fakulty a součásti