Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání na UTB

Institut celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně

Posláním Institutu celoživotního vzdělávání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (ICV UTB) je být informační, komunikační a koordinační platformou pro systematické vytváření, realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na UTB ve Zlíně.

Institut celoživotního vzdělávání koordinuje celoživotní vzdělávání na UTB a zajišťuje zejména metodickou podporu při tvorbě a uskutečňování programů CŽV a programů mezinárodně uznávaných kurzů a hodnocení jejich kvality na úrovni UTB a jejích součástí. Při tom dbá na rozvoj strategické spolupráce s dalšími externími partnery v oblasti CŽV, a to i na mezinárodní úrovni.

Při své činnosti se ICV UTB opírá o Strategii celoživotního vzdělávání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotním vzděláváním (CŽV) se rozumí takové druhy vzdělávání, které umožňují získat účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované činnosti. Vzdělávání v programu CŽV nezakládá účastníkům právní postavení studenta podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

  • programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů (kdy úspěšným absolventkám a absolventům tohoto programu, pokud se stanou studenty UTB, mohou být uznány kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia);
  • programy CŽV pro získání odborné kvalifikace podle § 22 odstavce 1 písmene b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a programy CŽV v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků podle vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů;
  • programy CŽV k získání, prohloubení, rozšíření nebo změně kvalifikace;
  • programy CŽV v zájmovém vzdělávání.

Některé naše vzdělávací programy budeme koncipovat tak, aby vám umožnily dosáhnout kvalifikace v kratším čase a flexibilnější formou. Přečtěte si více na stránce Mikrocertifikáty.

Programy neprofesního celoživotního vzdělávání určené pro seniory nabízí v samostatné sekci Univerzita třetího věku.

Řád celoživotního vzdělávání

Bližší podmínky přípravy, realizace a vyhodnocování programů celoživotního vzdělávání upravuje vnitřní předpis Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Jaká data o Vás zpracováváme a proč? Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zájemců, účastníků a absolventů (dále jen „uživatelů“) studia v programech celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku za účelem poskytování služeb tohoto studia, případně k zasílání informativních nabídek akcí.

Základní dokumenty, odpovědi na často kladené dotazy a kontakty najdete v sekci Ochrana osobních údajů.

Kontakt

Koordinátorka celoživotního vzdělávání TEL:+420 576 035 414 E-mail: celozivotni@utb.cz Kancelář:U13/327

 

Fakulty a součásti

Zavřít