Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

O Mezinárodním oddělení

Mezinárodní oddělení UTB (MO) ve spolupráci s proděkany pro mezinárodní vztahy jednotlivých fakult koordinuje univerzitní aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce se zahraničními univerzitami a organizacemi z celého světa. MO sídlí v budově Univerzitního centra (Rektorát UTB, U13).

Mezi základní činnosti MO patří:

 • organizace zahraničních mobilit studentů, akademických a dalších pracovníků UTB
 • organizace mobilit zahraničních studentů, akademických a dalších pracovníků na UTB
 • zajištění dlouhodobého studia zahraničních studentů na UTB (zpracování online přihlášek)
 • zajištění spoluúčasti UTB na mezinárodních vzdělávacích projektech
 • rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora činností vedoucích ke zvýšení míry internacionalizace na UTB
 • propagace, navazování a podpora vzájemných vztahů se zahraničními institucemi
 • prezentace UTB na mezinárodních vzdělávacích veletrzích / konferencích, partnerských univerzitách, spolupracujících institucích, ambasádách, apod.
 • příprava a realizace společných studijních programů (joint degree, double degree)
 • příprava a realizace Letních škol na UTB
 • organizace mezinárodních aktivit na UTB (International Days, International Week, apod.)
 • vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě
 • šíření dobrého jména univerzity v zahraničí a zvyšování prestiže UTB jako mezinárodně uznávané instituce

Mezinárodní oddělení UTB úzce spolupracuje se studentskou organizací ESN Zlín, která pomáhá zahraničním studentům při adaptaci na život v České republice a organizuje pro ně volnočasové aktivity, spojené s poznáním České republiky a české kultury.

UTB je regionálním kontaktním místem v projektu EURAXESS, který je zaměřený na mobility vědecko-výzkumných pracovníků, post-doktorandů a studentů doktorských studijních programů.

Na pracovníky Mezinárodního oddělení se můžete vždy obrátit s otázkami, které se týkají zahraničních aktivit UTB. Rádi vám poradíme!

Máte zájem ohodnotit služby Mezinárodního oddělení?
Můžete tak učinit pomocí dotazníku pro studenty a zaměstnance.
Každá pochvala ale i návrh na zlepšení nás posouvá dál a my pro vás chceme poskytovat ty nejlepší služby!

 

Fakulty a součásti

Zavřít