Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oddělení rozvoje lidských zdrojů

O nás

Oddělení rozvoje lidských zdrojů vzniklo v roce 2021 z potřeby rozšířit na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně aktivity v oblasti práce s lidskými zdroji. ORLZ je součástí Personálního odboru.

Chceme, aby se naše univerzita přiblížila co nejvíce evropským standardům popsaným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Zároveň si klademe za cíl být jedním z nejlepších zaměstnavatelů ve Zlínském kraji a mezi tuzemskými univerzitami. Chceme vytvářet prostředí, v němž je ceněna práce, kompetence a přínos každého jednotlivce.

Mezi naše odborné činnosti patří:

  • tvorba a implementace celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů
  • nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň pro celou UTB, podpůrné činnosti pro získávání a výběr zaměstnanců
  • rozšiřování nabídky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
  • tvorba a implementace Plánu nastavování genderové rovnosti na UTB (tzv. Gender Equality Plan)
  • rozšiřování celouniverzitní nabídky benefitů
  • agenda HR marketingu
  • příprava nástrojů podporujících snazší adaptaci zaměstnanců
  • agenda související s přípravou rozšíření ocenění evropské komise HR Excellence In Research Award pro celou UTB

Fakulty a součásti

Zavřít