UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

V akreditovaných oborech je UTB ve Zlíně oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Veškeré platné předpisy k těmto řízením obsahuje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Zavřít

Fakulty a součásti