Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

V akreditovaných oborech je UTB ve Zlíně oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Veškeré platné předpisy k těmto řízením obsahuje Řád habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem UTB ve Zlíně.

Směrnice rektora č. 21/2023
Zamezení střetu zájmů v případě habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem

Směrnice rektora č. 24/2023
Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem

Směrnice rektora č. 30/2019
Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 26/2017 – Forma zpracování vybraných dokladů předkládaných při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice rektora č. 26/2017
Forma zpracování vybraných dokladů předkládaných při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

  • Příloha č. 1 – Doklad dosvědčující pedagogickou praxi pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 2 – Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 3 – Seznam ohlasů na práce uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem

 

Fakulty a součásti

Zavřít