Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Data Management Plan

Data Management Plan (DMP) je povinnou přílohou výzkumného projektu a podkladem pro jednání Etické komise výzkumu.

DMP pro libovolný projekt nebo formulář pro hlášení k etické komisi můžete vyplnit na stránce dsw.ptlab.utb.cz. V případě přístupu k systému mimo univerzitní síť je třeba využít VPN.

Související směrnice rektora SR/10/2024 Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů zde.

Fakulty a součásti

Zavřít