Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Střední školy

Fakultní střední školy

Nabízíme možnost stát se fakultní střední školou.

V případě zájmu mohou střední školy podepsat s univerzitou smlouvu o spolupráci a nést označení „fakultní“.

Vzájemná spolupráce spočívá v:

 1. podpoře zájmu středoškolských studentů o studium na UTB,
 2. spolupráci při organizaci talentových soutěží typu SOČ, odborných soutěží, ročníkových projektů apod.,
 3. podávání společných grantových projektů,
 4. dalšího vzdělávání středoškolských pedagogů formou odborných konzultací, seminářů, odborných přednášek či kurzů celoživotního vzdělávání.

Partnerské střední školy

Pět z fakult zlínské univerzity již na této úrovni se středními školami spolupracují.

Fakultní škola Fakulty technologické

 • Střední průmyslová škola Otrokovice

Fakultní školy Fakulty managementu a ekonomiky

Fakultní školy Fakulty aplikované informatiky

 • Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
 • Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
 • Střední průmyslová škola Přerov
 • Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
 • Střední průmyslová škola Zlín
 • Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Fakultní škola Fakulty logistiky a krizového řízení

 • Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Fakultní školy Fakulty multimediálních komunikací

Více informací o možnostech spolupráce s Fakultou multimediálních komunikací.

Výčet aktivit není pevně daný, je možno domluvit se i na dalších způsobech spolupráce, podle přání a potřeb střední školy.

Kontakty

 • Fakulta technologická: Ing. Jakub Huba, Ph.D., jhuba@utb.cz, tel. +420 576 031 337
 • Fakulta managementu a ekonomiky: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D., ppalka@utb.cz; tel. +420 576 032 824
 • Fakulta multimediálních komunikací: Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D., gregor@utb.cz; tel. +420 576 034 404
 • Fakulta humanitních studií: Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D., silhanova@utb.cz; tel. +420 576 032 030
 • Fakulta aplikované informatiky: doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D., kubalcik@utb.cz; tel. +420 576 035 198
 • Fakulta logistiky a krizového řízení: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., mtomastik@utb.cz; tel.: +420 576 032 094

Fakulty a součásti

Zavřít