Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní předpisy a normy

Vydané vnitřní normy a předpisy v platném znění, kterými se řídí chod univerzity a všechny vykonávané činnosti univerzity.

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy platné dle nové legislativy.

Dokumenty pro uchazeče

Vnitřní normy přístupné veřejnosti

Směrnice rektora

Vydané platné směrnice rektora.
(dostupné pouze po přihlášení)

Rozhodnutí rektora

Vydaná platná rozhodnutí rektora.
(dostupné pouze po přihlášení)

Směrnice kvestora

Vydané platné směrnice kvestora.
(dostupné pouze po přihlášení)

Pokyny kvestora

Vydané platné Pokyny kvestora.
(dostupné pouze po přihlášení)

Závazná pravidla BOZP a PO

Výpis platných vnitřních předpisů a norem pro oblast BOZP a PO.
(dostupné pouze po přihlášení)

Fakulty a součásti

Zavřít