Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Intenzivní kurzy českého jazyka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí intenzivní kurzy českého jazyka pod dohledem zkušených lektorů. Po skončení výuky mohou absolventi získat mezinárodní jazykový certifikát ECL na úrovni B2 (vyšší-středně pokročilý), který je opravňuje k bezplatnému vysokoškolskému studiu v české jazyce na kterékoliv veřejné vysoké škole v České republice.

Více informací najdete na webu czech.utb.cz
Kontakt: czech@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít