Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Partneři a projekty

Internacionalizace patří mezi jednu ze strategických priorit UTB ve Zlíně. Rozvoj mezinárodní spolupráce je tedy zásadní a je podporován napříč výukou, vzděláváním, vědou a výzkumem. Ačkoliv byla UTB ve Zlíně založena teprve v roce 2001, disponuje již kvalitním portfoliem partnerských smluv, které čítá přes 300 partnerů po celém světě. Aktuálně je UTB ve Zlíně řazena mezi 5 % nejlepších vysokých škol ve světě. UTB ve Zlíně je zapojena do mnoha mezinárodních projektů jako např. Erasmus+, CEEPUS, AKTION, SHARE, Norské fondy apod.
V případě zájmu o navázaní spolupráce nás neváhajte kontatovat.

Fakulty a součásti

Zavřít