Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
věda a výzkum

7. ročník workshopu MEMPROPO v prostorech CPS

V letošním roce se uskuteční již sedmý ročník workshopu MEMPROPO 2021 v novém prostředí Centra polymerních systémů UTB ve Zlíně.

Začátky tohoto workshopu spadají do období projektu KUSmem, který byl realizován z programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství. V prvních čtyřech ročnících workshopu se v letech 2015 až 2018 prezentovaly většinou výsledky projektu KUSmem. Ten se zaměřoval z větší části na využití membránových technologií v potravinářském průmyslu. Česká membránová platforma spolu s Českou technologickou platformou pro potraviny při PK ČR byly v rámci projektu KUSmem garanty propagace výsledků projektu.

Letošní ročník MEMPROPO 2021 se uskuteční v novém prostředí Centra polymerních systémů. Hlavním tématem bude situace s využíváním vody v potravinářském průmyslu a obecně i využívání moderních technologií pro čištění odpadních vod.

Workshop se uskuteční dne 14. října 2021 a mezi přednášejícími budou specialisté VŠCHT Praha a VUT Brno. Akce se bude konat ve spolupráci České membránové platformy, České technologické platformy pro potraviny při PK ČR, VŠCHT Praha a Centra polymerních systémů při UTB ve Zlíně. Účastníci akce obdrží mimo jiné i sborník přednášek. Akce bude pořádána pro účastníky workshopu bezplatně a registrovat se k účasti na akci lze již nyní v registračním formuláři.

Fakulty a součásti

Zavřít