Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

91. výročí úmrtí Tomáše Bati

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nese jméno muže, který vykonal velké dílo. Narodil se 3. dubna 1876 ve Zlíně a za 56 let svého života si vydobyl pověst energického a světově úspěšného člověka. Zanedlouho si připomeneme 91. výročí jeho tragického úmrtí, k němuž došlo 12. července 1932 při leteckém neštěstí.

Takto připomíná legendárního zakladatele obuvnického impéria historik PhDr. Zdeněk Pokluda:

O Baťovi je toho hodně známo. A ještě více toho věděli jeho současníci. Viděli, že úspěšně podniká v 38 oborech výroby, obchodu, služeb, dopravy a financí. A také buduje zahradní města v Československu, Německu, Polsku, Jugoslávii, Švýcarsku, Francii, Anglii. A zároveň jako starosta přetváří Zlín v supermoderní město v americkém stylu. Lidé vnímali Baťovu všestrannost a přitom si lámali hlavu, kde na to ten člověk bere čas.

Zůstávalo jim skryto, že Baťa dovede také odpočívat, relaxovat, nabírat sil. Samozřejmě dobře znal heslo, že den má 86.400 vteřin, ale také věděl, že čas lze rozumně rozvrhnout. A tak denní program – pokud to šlo – zahajoval vyjížďkou na koni (zpravidla podél Dřevnice směrem k Přílukům). Měl také zvyklost, že čas od času úplně vysadil na celý den a lehl si na deku na zahradě své vily. Lidé v jeho okolí si také všimli, že ve volném dnu se třeba pět hodin v sedle na koni toulá krajem, a pak ještě dvě hodiny tancuje mezi venkovany na vesnické zábavě.

Při rozumném nakládání s časem nabíral energii k tomu, co chtěl dokázat. Nejen k podnikání, které rozvíjel v 56 zemích světa. Ale také k budování zdravotnictví, podpoře sportu, hudebního života. A také k všestrannému rozvíjení vzdělávání. Vyjádřil se jasně: „Každý krejcar, který vydáme na účelně vybudované školy, se nám mnohokráte v životě vrátí.“ Přebudoval zlínské veřejné školství, vytvořil ve své firmě promyšlenou soustavu odborného vzdělávání, zavedl celoživotní vzdělávání zaměstnanců. Vyslovil roku 1928 záměr vybudovat ve Zlíně „moderní průmyslové školství počínaje od škol obecných až po vysoké učení“. Ve 20. letech |Tomáš Baťa rozvinul postupně výzkum v oborech zemědělství, národohospodářství, strojírenství, pedagogika, stavebnictví, chemie, medicína.“

Na naší univerzitě dnes úspěšně navazujeme na Baťovy podnikatelské principy, rozvoj chemického výzkumu, různé způsoby komunikace, propagace a reklamy, filmovou tvorbu, metody v pedagogice či ve zdravotnictví.

Fakulty a součásti

Zavřít