Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Ceny rektora za vzdělávací činnost

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Vladimír Sedlařík udělil ceny za vynikající výsledky ve vzdělávacích činnostech. Ocenění získaly Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta technologická, Fakulta logistiky a krizového řízení a Fakulta aplikované informatiky.

Na FMK získal ocenění Ateliér Arts Managementu za významné výsledky v oblasti získávání nových zahraničních partnerství a přípravu a realizaci mezinárodních projektů ve vzdělávacích činnostech FMK. Oceňované aktivity realizuje Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.

Za zatraktivnění a popularizaci fyziky a přírodních věd zejména mezi středoškoláky, ale také seniory udělil rektor UTB cenu Ústavu fyziky a materiálového inženýrství Fakulty technologické, kde tyto aktivity realizuje prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Ústav ochrany obyvatelstva FLKŘ díky doc. Ing. Miroslavu Tomkovi, Ph.D., významně zkvalitnil kvalifikační práce a nastavil systém předávání zkušeností začínajícím akademickým pracovníkům. Cena rektora byla udělena právě za tuto aktivitu.

Na FAI získaly cenu rektora současně dvě pracoviště, a to Ústav informatiky a umělé inteligence a Ústav počítačových a komunikačních systémů. Tuto cenu rektor UTB udělil za zajištění služeb Programming Support Centra (PSC) především za realizaci vzdělávacích aktivit pro snižování studijní neúspěšnosti u studentů prvních ročníků, a to v předmětech, ve kterých se vyučuje programování. Oceňované aktivity realizovali Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D., Ing. Tomáš Vogeltanz, Ph.D., a Ing. David Malaník, Ph.D.

Všem oceněným gratulujeme.

Fakulty a součásti

Zavřít