UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
vzdělávání

Dny řemesel – Konference kariérových poradců

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá 5. června 2019 setkání kariérových a výchovných poradců, jehož hlavním tématem je otázka, zda odbourání genderových předsudků nemůže být jedním z řešení při hledání dalších zdrojů pracovní síly.

Na konferenci vystoupí i prorektorka pro internacionalizaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zuzana Komínková Oplatková. Docentka v oboru informatiky a výpočetní techniky se bude věnovat možnostem studia v technických oborech na zlínské univerzitě.

UTB ve Zlíně nabízí rovný přístup ke vzdělávání nejen v technických oborech. Studentky mohou využít všech stupňů studia, od bakalářského až po doktorské, v technických oborech pak především na Fakultě technologické a Fakultě aplikované informatiky. Obě fakulty disponují celou řadou žen, které si vybudovaly v oblasti, které dříve kralovali hlavně muži, úspěšnou kariéru nebo k ní v rámci svých studií teprve spějí.

Zavřít

Fakulty a součásti