Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
UTB International

Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON

Zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zúčastnili největší české konference zaměřující se na oblast internacionalizace vysokoškolského vzdělávání  – CZEDUCON.

Již druhý ročník konference pořádal Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT. CZEDUCON přilákal 500 návštěvníků, kteří si mohli vybrat ze  42 přednášek a workshopů.  Hlavními tématy konference byly: výzvy internacionalizace v českém vysokém školství, mezinárodní vzdělávání a kariéra, mezinárodní vzdělávání pro všechny, recruitment zahraničních studentů a mezinárodní vzdělávání v čase změn. Konference se zúčastnilo 10 zaměstnanců UTB (Mezinárodní oddělení, FHS, FaME, FT a FAI) kteří budou implementovat získané poznatky do praxe na naší univerzitě.

 

Fakulty a součásti

Zavřít