Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
hodnocení výuky

Hodnocení výuky a vzdělávacího prostředí

Vážení a milí studenti, od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021 máte možnost hodnotit kvalitu studijních programů.

Budeme velmi rádi, když se do hodnocení zapojíte a vyplněním krátkého dotazníku přispějete k získání zpětné vazby. Reflexi z vaší strany považujeme za neocenitelný nástroj zlepšování naší práce a samotné vzdělávací činnosti univerzity.

V rámci zpětné vazby nás zajímá, jaké dovednosti jste si jako studenti osvojili, jak hodnotíte příležitosti k vlastnímu rozvoji, které vám univerzita nabízí, a jak studium na na UTB naplňuje vaše očekávání od vysokoškolského studia. Výsledky šetření využijeme k dalšímu rozvoji a směřování univerzity v oblasti vzdělání, služeb studentům a mezinárodních vztahů. Zpětná vazba bude zároveň sloužit garantům studijních programů, aby mohli lépe zacílit obsah jednotlivých studijních programů.

Vyplnění dotazníku je pak zcela anonymní.

Hodnotit výuku můžete zde: http://bit.ly/hodnocení_výuky_UTB

Fakulty a součásti

Zavřít