Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
FAI

Proběhla konference Kybernetická bezpečnost 2022

Problematika kybernetické bezpečnosti je již dlouhodobě pro jednotlivce i firmy stále zásadnější problém. S rostoucí mírou digitalizace a současně s negativním vlivem pandemie a geopolitické situace na tuto oblast, se otázky kybernetické bezpečnosti stávají opravdu kritickými a je nutné je aktivně řešit. Kybernetické hrozby způsobují denně vysoké finanční ztráty, stále častěji jsme svědky napadení prvků kritické infrastruktury, státní správy a nemocnic. Právě z těchto důvodů uspořádal Ústav informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky zlínské univerzity již 21. ročník konference Kybernetická bezpečnost, na které se setkávají experti z oblasti kybernetické bezpečnosti a sdílí zde navzájem své zkušenosti a poznatky.

Mimo kolegů z univerzitního prostředí se již tradičně účastnili také další odborníci z řad soukromých firem, oblasti veřejné správy a jiných pozic zajišťujících bezpečnost a kontinuitu provozu informačních systémů, infrastruktur anebo přímo se podílejících na obraně kyberprostoru České republiky a Evropské unie.

Setkání by se nemohlo uskutečnit bez podpory partnerů akce. Ať už se jedná o zlínskou pobočku transferového centra Impact Hub, jehož vedení poskytlo pro konání akce moderní prostory v budově SILO II NWT ve Zlíně, nebo finanční podpory generálního partnera firmy GORDIC a firem Seznam, Monet+, NWT, Fortinet a VMWare.

Celodenní akce se na místě účastnilo přes 70 lidí a díky hybridnímu přenosu také do online prostředí pomocí technologie ZOOM, bylo možné obsah průběžně sdílet s dalšími 153 účastníky (nebo připojenými týmy posluchačů). Kromě řady zajímavých přednášek byl pro návštěvníky opět připraven i praktický workshop, věnující se bezpečnosti platformy Active Directory, kde si účastníci mohli pod dohledem a vedením kolegů z firmy Trusted Network Solutions vyzkoušet různé scénáře a poznat rizika související s její bezpečností.

,,Obecně máme na akci velmi kladné ohlasy, myslím, že se nám s přispěním všech partnerů a přednášejících podařilo posunout úroveň akce o další krok kupředu. Zároveň jsem rád, že jsme s kolegy z fakulty schopni pravidelně organizovat velmi kvalitní akci a jsme schopni přispět k řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. Letošní ročník byl navíc doplněn o velmi kvalitní online přenos, režii a krásné prostory. Já osobně bych jej označil jako jeden z nejvydařenějších.“ říká Ing. Jan Kincl, přednášející a jeden z organizátorů a moderátorů akce z řad Fakulty aplikované informatiky.

Záštitu pro celou akci poskytla kromě transferového centra také Elektrotechnická asociace České republiky, která dlouhodobě sdružuje významné organizace elektrotechnického průmyslu.

,,Letošní ročník akce s sebou nese opravdu vysokou úroveň, celkem přes 20 prezentujících si nachystalo kvalitní příspěvky z oblastí trendů a vizí kybernetické bezpečnosti, metod managementu a zabezpečování infrastruktur, technologií souvisejících průmyslem, nebo legislativou a postupy vzdělávání v kybernetické bezpečnosti. Všem přednášejícím, partnerům a organizátorům bych chtěl poděkovat za to, že se nám společně daří akci opakovaně organizovat a stále zlepšovat její kvalitu a dopad.“ dodává prof. Roman Jašek, ředitel pořadatelského Ústavu Informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky a odborný garant konference.

Důležité odkazy spojené s akcí:

Fakulty a součásti

Zavřít