Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
vzdělávání

Na Univerzitě Tomáše Bati bude živo i přes prázdniny

Bohatý program připravují jednotlivé fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na prázdninové období. Uskuteční se populární Junior Univerzita, konat se budou jazykové kurzy, letní stáže v laboratořích, kurzy robotiky a programování, příměstský tábor Robota i Den zdraví pro děti zaměstnanců. Chybět nebude ani odborná reologická konference.

JUNIOR UNIVERZITA

Již desátý ročník oblíbené Junior Univerzity připravuje Fakulta humanitních studií, uskuteční se v termínu od 10. do 14. července.   Oblíbený příměstský tábor nabídne dětem školního věku příležitost stát se na jeden týden vysokoškolákem či vědcem a vyzkoušet si bádání na vlastní kůži. „Vedle tradiční imatrikulace a závěrečné slavnostní promoce bude pro děti připravena exkurze v Památníku Tomáše Bati nebo návštěva filmových ateliéru, kde si děti vyzkouší, jak se tvoří animovaný film. Zopakují si také základy první pomoci, užijí si hodinu Canisterapie, angličtiny a kroužek robotiky. Chybět nebude ani opékání špekáčku v pohádkovém lese. Po celou dobu „Juniorky“ budou na děti dohlížet studentky a studenti z Ústavu školní pedagogiky“, doplnila Iva Žáková, koordinátorka programu.

Více informací na stránce Junior Univerzita 2023

JAZYKOVĚ KURZY

Pro děti zaměstnanců univerzity, ale i pro děti z řad veřejnosti, které nechtějí o prázdninách zahálet a chtějí si zdokonalit angličtinu, přichystalo Centrum jazykového vzdělávání Fakulty humanitních studií intenzivní jazykové kurzy. Prázdninová angličtina proběhne v týdnu od 14. do 18. 8. 2023 a bude věnována žákům druhého stupně základní školy, ale i středoškolským studentům. A jak na učení, aby to nebyla jen nuda? „Prázdninová škola není myšlena jako klasické doučování. Angličtinu přibližujeme hrou, soutěžemi a kvízy, které zaručeně promění anglickou konverzaci v zábavu,“ vysvětlila garantka a zároveň i vyučující univerzitních jazykových kurzů Jana Semotamová.

Více informací na stránce Prázdninová angličtina

DEN ZDRAVÍ

Ústav zdravotnických věd na závěr srpna připravuje Den zdraví pro děti zaměstnanců UTB. Zábavný program se soutěžemi poskytne dětem ve věku 7 až 15 let užitečné rady, jak chránit a udržovat svoje zdraví. Pod vedením studentek, budoucích všeobecných sester, si zároveň vyzkouší, zda dokáží správně poskytnout první pomoc, a budou plnit nelehké úkoly vyžadující zručnost, koncentraci a kreativitu. Den zdraví se uskuteční 22. 8. 2023 od 8 do 16 hodin v prostorách FHS UTB ve Zlíně (budova U18) a v jejím blízkém okolí.

Více informací na stránce Den zdraví pro děti zaměstnanců UTB

LETNÍ STÁŽE

Na Fakultě technologické se opět uskuteční studentské letní stáže. Určeny jsou studentům bakalářských a magisterských studijních programů a realizují se formou individuálních vědecko – výzkumných projektů. „Hlavním důvodem, proč jsme zavedli studentské stáže, je snaha podpořit tvůrčí aktivity na Fakultě technologické a motivovat studenty ke spolupráci na vědecko-výzkumných záměrech jednotlivých ústavů. Funguje to tak, že si naši akademičtí pracovníci vypíší téma letní stáže, seznam všech projektů je zveřejněn a studenti se mohou na konkrétní témata hlásit,“ vysvětluje děkan fakulty Roman Čermák.

Letos bylo vypsáno 74 projektů a téměř všechny jsou již obsazené. Témata zahrnují všechny výzkumné směry fakulty, od potravin přes polymery až po životní prostředí. „Zájem studentů o stáže je tradičně velký. Jednak proto, že se jedná o honorované stáže a pro studenty je to tak alternativa k brigádě v supermarketu. Ale hlavně je to praxe v laboratoři, kterou zúročí při vypracování svých bakalářských nebo diplomových prací, a v budoucnu i při hledání vysněného zaměstnání,“ doplňuje Lenka Šenkárová, proděkanka, která má organizaci stáží na starosti.

V bílých pláštích mohou studenti strávit až 160 hodin, které si po dohodě se svým školitelem rozloží do období červen až září. Vědecky živo bude tedy na Fakultě technologické celé léto.

Více informací na stránce Letní stáže 2023

LETNÍ ŠKOLA

Během léta budou vrcholit přípravy Letní školy přírodních věd pro pedagogy středních a základních škol Zlínského kraje. Letní škola financovaná v rámci projektu IKAP II Zlínským krajem se zaměřuje na oblast fyziky, chemie, biologie a pedagogiky. Každá oblast je reprezentována workshopem, který by měl účastníky směřovat k praktickému obohacení výuky. „Snažíme se vždycky přijít se zajímavými tématy, která pracují s aktuálními vědeckými trendy a poznatky v dané oblasti a zároveň se dají přetavit do něčeho, co se dá pak prakticky v hodinách předvést, a zapojit tak do experimentování i žáky. Například v biologickém workshopu se zaměříme na motýly a bezobratlé, ale budeme se na ně dívat jako na indikátory stavu biotopů a krajiny. Účastníci tohoto workshopu nebudou sedět za stolem u notebooku, ale vezmeme je přímo do terénu, kde se na konkrétním místě naučí sledovat provázanost života motýlů s výskytem rostlin. Totéž pak mohou zopakovat se svými žáky v okolí své školy,“ vysvětluje Michal Rouchal z Fakulty technologické, který má Letní školu pod palcem.

ROBOTIKA I PROGRAMOVÁNÍ

Fakulta aplikované informatiky tradičně pořádá kurzy programování i příměstský tábor zaměřený na robotiku.

Letní programátorská přípravka je intenzivním a inspirativním kurzem, který je veden zkušenými experty v oblasti programování. Jeho hlavním cílem je poskytnout základní znalosti v oblasti programování a algoritmizace nejen studentům středních škol, ale i laikům z neinformatických oblastí.

„Přípravka je navržena tak, aby smazala rozdíly mezi uchazeči z informatických a neinformatických oblastí. Věříme, že každý má potenciál stát se dobrým programátorem, a proto se snažíme nabídnout přístupné a podpůrné prostředí pro všechny účastníky,“ přibližuje děkan FAI Jiří Vojtěšek.

Během přípravky se účastníci seznámí se základními principy programování a algoritmizace. Budou se učit populární programovací jazyky jako je například Python, a budou mít možnost prakticky aplikovat své znalosti při řešení reálných programátorských úkolů. Vyučující budou k dispozici, aby poskytli individuální podporu a odpověděli na otázky, které se mohou vynořit během studia.

Letní programátorská přípravka je skvělou příležitostí pro ty, kteří chtějí získat základní znalosti v oblasti programování, a to bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti. Díky této přípravce mohou účastníci zlepšit své technické dovednosti, rozšířit své možnosti při hledání budoucího zaměstnání a rozšířit své porozumění světu informatiky.

Více informací na stránce Letní programátorská přípravka

LETNÍ ŠKOLA ROBOTIKY

Letní škola robotiky je příměstský tábor určený dětem z kroužků Robotiky a Programování DDM ASTRA Zlín, ale nejen jim. Týden plný zábavy je otevřen i pro další děti se zájmem o robotiku, kteří se chtějí naučit stavět a programovat své vlastní roboty.

Během Letní školy robotiky mají děti možnost pracovat s Lego stavebnicemi a dalšími komponenty, aby vytvořily své vlastní robotické tvory. S pomocí zkušených instruktorů se naučí základy robotiky, mechaniky a elektroniky. Budou mít příležitost vyzkoušet různé techniky a experimentovat s různými modely.

„Nejzajímavější částí Letní školy robotiky je programování robotů. Děti se naučí základy programování a používání speciálních softwarů, které umožňují oživit jejich robotické stvoření. Budou moci naprogramovat funkce a pohyby robotů a sledovat, jak jejich výtvor začne žít a interagovat s okolím,“ dodává Petra Svěráková, mluvčí UTB.

„Na závěr Letní školy robotiky je připravena soutěž Robosumo, která představuje vyvrcholení týdne plného práce a kreativity. Děti se utkají se svými roboty v zápasech, kde se snaží vytlačit soupeře z arény. Soutěž je plná vzrušení a adrenalinu a na vítěze čekají skvělé ceny,“ dodává Petra Svěráková.

Více informací na stránce 33 Letní škola robotiky

KREATIVNÍ TÁBOR ROBOTA

UPPER Centrum kreativních průmyslů a podnikání chystá ve 44. budově areálu Svit (Vavrečkova 7029, Zlín) nový projekt, kterým je otevřená kreativní dílna ROBOTA. Prostor vybavený digitálními technologiemi, které jsou běžnými nástroji kreativních procesů našich studentů, bude otevřen jak pro absolventy našich oborů, tak pro širokou veřejnost. Jednou z cílových skupin projektu spolufinancovaného z dotace Zlínského kraje budou i žáci základních škol. Na ty je zaměřen letní pilotní provoz dílny. Pro děti ve věku 6-14 let chystáme příměstský tábor s názvem Na týden designerem. V rámci jeho náplně si účastníci vyzkouší práci s plotterem, laserovou řezačkou, 3d tiskem, 3D skenem, termolisem a dalšími technologiemi. Ve spolupráci s 44 Centrem řemesel, které sídlí ve stejném prostoru, nahlédnou děti pod pokličku i tradičnímu oboru Zlína – tvorbě obuvi. Tábor proběhne ve dvou turnusech – 17. – 21. 7. a 21. – 28. 8. Oficiální otevření kreativní dílny ROBOTA proběhne v září tohoto roku.

Více informací na stránce Robota: O chystané kreativní dílně

ODBORNÁ KONFERENCE

Na konci července se prostory Fakulty technologické už po deváté stanou místem setkání světových špiček v oblasti reologie polymerů. Ve dnech 26. a 27. 7. zde proběhne konference „Novel Trends in Rheology IX“, kterou pořádá Ústav inženýrství polymerů Fakulty technologické ve spolupráci se Society of Plastics Engineers a Odbornou reologickou skupinou České společnosti chemické. Konference se zúčastní odborníci z USA, Kanady, Japonska, Švédska, Německa a dalších zemí.

Více informací na stránce Novel Trends in Rheology IX

Fakulty a součásti

Zavřít