Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
studium

Nový studijní program Zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální péče je nově součástí studijních programů na Fakulty humanitních studií. Fakulta získala pro akademický rok 2022/2023 akreditaci studijního programu Zdravotně sociální péče v prezenční i kombinované formě.

Tento studijní program kombinuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti zdravotnické a sociální péče (znalosti z klinických a preklinických předmětů, např. anatomie, domácí péče či geriatrie), včetně předmětů společenskovědního charakteru (psychologie, sociologie, filozofie, etiky, aj.).

„Absolventi se orientují ve zdravotnické a sociální legislativě, umí řešit složité sociální situace klientů s postižením a poskytují sociální poradenství. Uplatní se ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, kojeneckých ústavech, hospicových zařízeních, denních stacionářích, státní správě či neziskových, charitativních a vzdělávacích institucích“, uvedla Lenka Drábková, proděkanka pro studium.

Díky propojení obou oblastí, zdravotní i sociální, je klientům v praxi poskytována komplexní pomoc a podpora, která souvisí s jejich zdravotní a sociální situací.

Přihlášku ke studiu lze podat do 11. 8. 2022 na prihlaska.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít