UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
FAME

Obor Finance získal prestižní certifikát

UTB získala prestižní certifikát od CFA Institute. Nově je tak zařazena do prestižního seznamu světových univerzit, které podporují vzdělání a rozvoj investičních profesionálů.

Certifikát se váže k magisterskému studijnímu oboru Finance na Fakultě managementu a ekonomiky a potvrzuje, že tento obor pokrývá nejméně 70 % osnov programu CFA Institute Candidate Body of Knowledge a zároveň klade důraz na etický kodex a profesní standardy. Uchazeči o studium tohoto programu tak mají jistotu, že studium má úzkou vazbu na praxi a že získají znalosti a dovednosti považované investičními odborníky a finančními manažery za best practices.

Zavřít

Fakulty a součásti