Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
FHS

Podzimní konference pro nelékařské zdravotnické profese

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá v září a říjnu dvě odborné konference.

Den perioperační péče Zlín

DEN PERIOPERAČNÍ PÉČE ZLÍN proběhne dne 23. 9. 2022 ve Zlíně v prostorách Vzdělávacího komplexu U18. Odborná konference je výsledkem spolupráce Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (ÚZV FHS UTB ve Zlíně) a Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Konference je určena pro odborníky z praxe, zvláště perioperační sestry, instrumentářky a všeobecné sestry, akademické pracovníky vzdělávající budoucí zdravotníky, studenty nelékařských zdravotnických oborů, ale také ostatní, které zajímá problematika perioperační péče.

Jak uvedla odborná garantka konference dr. Pavla Kudlová: „Cílem je seznámit odbornou veřejnost s tématy zaměřenými primárně na perioperační péči, péči o pacienta po operaci, diagnostiku v předoperačním období, sterilizaci, ale též pooperační komplikace“.

Z příspěvků konference vznikne také sborník abstrakt, který bude zpřístupněn na webových stránkách FHS UTB ve Zlíně a Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Sestra 2022 – Kam kráčíš česká sestro?

Říjnovou odbornou konferenci s mezinárodní účastí připravuje ÚZV ve spolupráci se Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS). Konference pod názvem “SESTRA 2022 – Kam kráčíš česká sestro?” se uskuteční dne 10. 10. 2022 opět na akademické půdě naší fakulty a je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, zejména pro všeobecné sestry, studenty ošetřovatelství, pedagogické zdravotnické pracovníky vzdělávající budoucí sestry, ošetřovatelský management, ale také ostatní, které zajímá problematika vzdělávání a uplatnění sester nejen v České republice, ale i v Polsku a na Slovensku, popř. v Rakousku. Přítomnost na konferenci přislíbila i hlavní sestra ČR a hlavní sestra Armády ČR.

Konference se orientuje především na vzdělávání a kompetence všeobecných sester, jejich kvalifikační a specializační vzdělávání, ale také na další související a navazující témata jako budoucnost a vize sesterských organizací, role sester v ozbrojených silách ČR, klinická praxe nelékařů aj.

„Tematické zaměření příspěvků je široké. Pevně věříme, že účastníky konference avizovaná sdělení jednotlivých přednášejících zaujmou a rozvinou plodnou diskusi, která bude pokračovat v jednání s kompetentními představiteli MŠMT a MZČR za účelem nalezení konsensu v úpravě vzdělávání a kompetencí sester v České republice tak, aby kvalita ošetřovatelské péče nebyla nijak ohrožena“, doplnila dr. Pavla Kudlová.

Fakulty a součásti

Zavřít