Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Před 145 lety se narodil Tomáš Baťa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nese jméno muže, který vykonal velké dílo. Narodil se 3. dubna 1876 ve Zlíně a za 56 let svého života si vydobyl pověst energického a úspěšného člověka.

Energie a úspěch ho provázely na jeho dráze podnikatele. Od roku 1894 budoval zlínskou továrnu – dal jí rozměry průmyslového kolosu, ve kterém se vyráběly boty, stroje, pneumatiky, filmy a mnoho dalšího. Uměl organizovat výrobu i obchod. Továrny měl na Slovensku i na západní Moravě, a také je otevíral v Jugoslávii, Švýcarsku, Francii, Indii a dalších zemích.

Tomáš Baťa si získal velké uznání jako nejúspěšnější československý podnikatel. S velkým úsilím pronikal se svými výrobky na zahraniční trhy a roku 1932 měl své sesterské společnosti, prodejny a továrny v 56 zemích po celém světě. Zaměstnával tehdy přes 30 000 pracovníků na všech kontinentech.

Při rozvíjení svého podnikání byl Baťa v neustálém kontaktu s univerzitami a akademickými institucemi. Získával ke spolupráci významné architekty i nejlepší odborníky na chemii, strojírenství, zemědělství, pedagogiku, zdravotnictví. Své zaměstnance neustále podněcoval, aby si rozšiřovali obzory a zařizoval pro ně různé formy zdokonalovacího vzdělávání. Založil promyšleně organizovanou učňovskou školu – Baťovu školu práce.

Po devět let působil jako starosta Zlína (1923-1932). Nechal zde snížit lokální daně a tím sem přilákal mnoho dalších podnikatelů – obchodníků, řemeslníků, živnostníků. Rozvinul budování Zlína jako zahradního města s moderní architekturou. Počet jeho obyvatel se několikanásobně zvětšil a Zlín se měnil v regionální centrum východní Moravy (hospodářství, vzdělávání, zdravotnictví aj.).

Ve Zlíně Tomáš Baťa provedl důkladnou reformu veřejného školství. V roce 1929 zde začaly školy působit s programem experimentálního vzdělávání – příprava žáků pro praktický život, vyšší odměňování učitelů, spolupráce rodiny a školy při formování žactva.

Jedna ze zásad Tomáše Bati: „Každý krejcar, který vydáme na účelné vybudování školy, se nám mnohokráte v životě vrátí, a to nejen na nevypočitatelných požitcích mravních, ale i na zvýšeném blahobytu.“

Na naší univerzitě dnes úspěšně navazujeme na Baťovy podnikatelské principy, rozvoj chemického výzkumu, mnohotvárné způsoby komunikace, propagace a reklamy, filmovou tvorbu, metody v pedagogice, zdravotnictví.

Autor: PhDr. Zdeněk Pokluda, Informační centrum Baťa

Fakulty a součásti

Zavřít