Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Před 90 lety skončil život Tomáše Bati

Československý průmyslník, který zanechal stopu v celém světě. Podnikatel, který usiloval o odstranění sociálních konfliktů. Reformátor veřejného školství a tvůrce originální soustavy odborného celoživotního vzdělávání. Zlínský starosta a tvůrce koncepce průmyslového a zahradního města. To vše byl Tomáš Baťa, od jehož úmrtí dnes uplynulo 90 let.

Energie a úspěch ho provázely na jeho dráze podnikatele. Od roku 1894 budoval zlínskou továrnu – dal jí rozměry průmyslového kolosu, ve kterém se vyráběly boty, stroje, pneumatiky, filmy a mnoho dalšího. Uměl organizovat výrobu i obchod. Továrny měl na Slovensku i na západní Moravě, a také je otevíral v Jugoslávii, Švýcarsku, Francii, Indii a dalších zemích.

Tomáš Baťa si získal velké uznání jako nejúspěšnější československý podnikatel. S velkým úsilím pronikal se svými výrobky na zahraniční trhy a roku 1932 měl své sesterské společnosti, prodejny a továrny v 56 zemích po celém světě. Zaměstnával tehdy přes 30 000 pracovníků na všech kontinentech.

Při rozvíjení svého podnikání byl Baťa v neustálém kontaktu s univerzitami a akademickými institucemi. Získával ke spolupráci významné architekty i nejlepší odborníky na chemii, strojírenství, zemědělství, pedagogiku, zdravotnictví. Své zaměstnance neustále podněcoval, aby si rozšiřovali obzory a zařizoval pro ně různé formy zdokonalovacího vzdělávání. Založil promyšleně organizovanou učňovskou školu – Baťovu školu práce.

Po devět let působil jako starosta Zlína (1923-1932). Nechal zde snížit lokální daně a tím sem přilákal mnoho dalších podnikatelů – obchodníků, řemeslníků, živnostníků. Rozvinul budování Zlína jako zahradního města s moderní architekturou. Počet jeho obyvatel se několikanásobně zvětšil a Zlín se měnil v regionální centrum východní Moravy (hospodářství, vzdělávání, zdravotnictví aj.).

Ve Zlíně Tomáš Baťa provedl důkladnou reformu veřejného školství. V roce 1929 zde začaly školy působit s programem experimentálního vzdělávání – příprava žáků pro praktický život, vyšší odměňování učitelů, spolupráce rodiny a školy při formování žactva.

Baťovy zásady a metody vzdělávání pomáhají formovat i dnešního člověka. Každý den si můžeme připomenout jeho heslo:

„Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě.“

Tomáš Baťa (* 3. 4. 1876 – † 12. 7. 1932)

Fakulty a součásti

Zavřít