Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
ISIC

Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC

Studenti UTB ve Zlíně, kteří mají průkaz studenta s licencí ISIC a budou pokračovat v prezenční formě studia v akademickém roce 2020/2021, mohou požádat o prodloužení platnosti svého průkazu.

Průkaz se prodlužuje revalidační známkou v ceně 250,- Kč.

Webové žádosti o prodloužení platnosti průkazů s licencí ISIC budou přijímány do 16. 8. 2020 včetně, podrobné informace jsou uvedeny na stránkách CVT – Identifikační průkazy.

V případě, že nebude obnovena platnost průkazu s licencí ISIC revalidační známkou, zůstává i nadále platný jako standardní průkaz studenta (po dobu řádného studia) v rámci celé univerzity.

Fakulty a součásti

Zavřít