Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Proslov rektora ke studentům a zaměstnancům UTB

Poslechněte si aktuální informace rektora prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. o opatřeních k zajištění chodu univerzity v současné situaci.

 

Český přepis proslovu rektora UTB

Milí studenti, vážení kolegové,

je polovina března, což je období, kdy je letní semestr v plném proudu a univerzita za normálních okolností žije studentským životem. Letos tomu tak bohužel není kvůli aktuální koronavirové infekci. Doufám a věřím, že se situace zase brzy zlepší a my se budeme moci postupně vracet do normálního stavu. Rád bych vás všechny ujistil, že se snažíme udělat maximum pro ochranu vašeho zdraví.

V následující minutách bych vám chtěl podat základní informace o současné situaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a k přijatým opatřením pro zajištění bezpečnosti vás, studentů a zaměstnanců, ale i zajištění chodu naší univerzity, protože my si nemůžeme dovolit zastavit, ale naopak musíme flexibilně reagovat na tuto krizovou situaci.

Jak všichni víte, byli jsme nuceni přerušit kontaktní výuku, která neodmyslitelně patří k pedagogickému procesu. Všechno zlé  je však k něčemu dobré. Berme prosím tuto komplikaci jako výzvu k rozvoji moderních způsobů výuky založených na maximálním využívání informačních technologií, včetně on-line formy výuky, bez kterých se do budoucna stejně neobejdeme. Žádám všechny pedagogy, aby v tomto čase vstřícně a aktivně komunikovali se studenty. Je také nezbytné, aby byly zachovány vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity na fakultách a hlavně výzkumných centrech.

Prosím akademické i další pracovníky, aby brali zvláštní zřetel na zahraniční studenty, kterých zde máme téměř 300. Jsou většinou ubytováni na našich kolejích a jejich základním důvodem pobytu v ČR je právě studium ve Zlíně na naší univerzitě. I pro ně je aktuální situace nelehká, navíc ztížená tím, že jsou tu sami, bez svých nejbližších. Všem zahraničním studentům byl nabídnut odjezd do svých domovských zemí. Možnosti odjezdu však v této chvíli využilo jen nepatrné množství studentů a většina zůstává ve Zlíně. Někteří naši studenti pro změnu studují v zahraničí. Je jich aktuálně více než 100. Mezinárodní oddělení je se všemi v kontaktu a byla jim rovněž nabídnuta možnost návratu do ČR.

Nyní se obracím k vám –  studentům. Na základě obdržených dotazů vám oznamuji, že v současné době neplánujeme zrušení či anulaci běžícího semestru. Naopak uděláme všechno pro to, abychom semestr dokončili  s co možná nejmenším zpožděním. Na podobě online výuky i zkoušek nyní intenzivně pracujeme a budeme vás brzy informovat. Je tedy lepší býti připraven. Prosím vás, abyste volného času efektivně využili pro své samostudium a nezanedbávali ani studium cizích jazyků, jejichž znalost je základním předpokladem pro vaše dobré uplatnění v praxi. Pokud by se stalo, že jste neobdrželi podklady pro samostudium v jednotlivých předmětech, kontaktujte proděkana pro studium na své fakultě, který zjedná okamžitou nápravu.

Předpokládám, že všechny zajímá, jak fungují naše servisní pracoviště.

  • Provoz menzy je vzhledem k nastalé situaci významně omezen. Prosím, maximálně využívejte objednávkového systému s možností dodání balených jídel přímo na vaše pracoviště.
  • Koleje UTB fungují v nezměněném režimu.
  • Knihovna je pro zaměstnance/studenty/veřejnost uzavřena. Doporučuji po dobu uzavření knihovny maximálně využívat bohatých elektronických zdrojů, které jsou k dispozici prostřednictvím vzdáleného přístupu.
  • Zodpovědný přístup rodičů a personálu nám stále umožňuje provozování univerzitní mateřské školky.
  • V provozu zůstává i pracoviště Akademické poradny. Budete-li potřebovat pomoc či radu psychologa, můžete se na ně obrátit.
  • Výrobní kapacity na Univerzitním institutu již druhým týdnem zajišťují dodávku dezinfekčních gelů do všech univerzitních budov včetně kolejí. Jistě jste zaznamenali, že se snažíme pomáhat i organizacím zabývajícím se sociálními službami. Nezapomínáme však ani na vás, naše zaměstnance, kteří pokračují v práci. V tomto týdnu distribuujeme dezinfekční gely a roztoky pro každého z vás. 

Velmi mě potěšila vlna zájmu o dobrovolnickou činnost z řad studentů. My jsme v kontaktu s příslušnými organizacemi a mapujeme jejich potřeby. Prosím, připojte se a pomozte také těm, kteří jsou v nastalé situaci nejzranitelnější. Podrobnosti najdete na webových stránkách univerzity.

Závěrem bych vás chtěl ujistit, že Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pevně stojí za svými studenty a zaměstnanci a bude tomu tak i nadále. 

Do dalších dnů vám přeji pevné nervy i zdraví. Opatrujte se,  buďte ohleduplní i solidární ke svému okolí a hlavně si zachovejte zdravý úsudek.

Děkuji za pozornost.

Fakulty a součásti

Zavřít