Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
FMK

Současné výzvy kultury řešila mezinárodní letní škola FMK UTB

Ve dnech 3. – 10. 9. 2022 hostila Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mezinárodní letní školu Keep Up With Culture, která se zaměřila na současné tendence a trendy v kulturních a kreativních průmyslech. Do Zlína přijalo pozvání 6 vysokoškolských lektorů a 22 studentů ze 7 zemí.

 Cílem mezinárodního týdenního setkání bylo ukázat studentům současné směry a inovace, ale také výzvy v oblasti kultury a kreativních odvětví. Mezioborovost se tak stala hlavním nosným prvkem, aby bylo možné zachytit komplexnost problematiky. Letní školy se zúčastnili studenti sociologie, arts managementu, informačních studií, designu či ekonomiky.

Hlavním organizátorem programu byl Ateliér Arts Management na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně společně s partnery ze 4 evropských univerzit – University of Porto, Portugalsko, University of West Attica, Řecko, Alexander Dubček University in Trenčin, Slovensko a University of Nova Gorica ze Slovinska. Univerzity kromě studentů vyslaly také své pedagogy a experty na daná témata, kteří následně do Zlína přiletěli a přednášeli. Studenti tak měli možnost čerpat informace v oblasti kulturní politiky od prof. Joãa Teixeiry Lopeze, práci s daty a digitalizaci kultury od Ioannise C. Drivase, práci s publikem od Evy Gartnerové a Hany Křížkové, případovou studii o evropských hlavních městech kultury od Rafaely Naivy z univerzity z Liverpoolu a úvod do kreativních průmyslů získali od ředitelky kreativního centra v Ljubljani Anji Zorko.

,,Bylo mi potěšením být pozvána na tuto letní školu, kde se konala i moje přednáška a workshop na téma kulturní a kreativní sektor a mezisektorová spolupráce. Nejen díky profesionální organizaci a skvělým hostitelům, ale zejména kvůli relevanci a aktuálnosti programu, jenž se zabýval některými z nejdůležitějších problémů, kterým dnes kulturní sektor v Evropě čelí,” uvedla Zorko.

Přední portugalský sociolog, profesor Lopes ocenil také zasazení témat do kontextu Zlína: ,,Letní škola obeznámila studenty s urbanistickou, sociální a kulturní jedinečností Zlína, jež má obrovský potenciál vzhledem k místním synergiím v oblasti kultury a umění, aniž by se zapomínalo na širší kreativní sektor.” V rámci letní školy účastníci navštívili místní kulturní instituce. Byly mezi nimi Krajská galerie výtvarného umění, 21. budova, Městské divadlo Zlín, filmový hub 100dola, Památník Tomáše Bati, Infopoint Baťovského bydlení a galerie G18 a Photogether. Tyto exkurze stundetům umožnily nahlédnout do historie a pochopit současný rozvoj a zaměření města právě na kreativní průmysly.

Letní škola složená z exkurzí i přednášek, které se konaly v zázemí univerzitní galerie G18 přilákala 22 studentů ze 7 zemí světa. Tento program, za jehož organizací stojí Eva Gartnerová, vedoucí Ateliéru Arts Management a Hana Křížková, vedoucí projektového oddělení na FMK UTB ve Zlíně, byl první mezinárodní školou tohoto charakteru, která má započít strategickou spolupráci mezi zapojenými univerzitami. Do budoucna by se toto konsorcium mělo stát iniciátorem nového studijního programu zaměřeného kulturní a kreativní odvětví v mezinárodním kontextu, který bude spuštěn v roce 2026. Pro ty, kteří by se chtěli Arts Managementem zabývat už teď, nabízí FMK UTB magisterský program Arts Management a od roku 2024 by mohl být otevřený zcela nový bakalářský studijní program Kreativní odvětví a digitální kultura.

Fakulty a součásti

Zavřít