Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Univerzita má dva nové profesory

Dva nové profesory jmenoval dnes rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph. D. Stali se jimi Petr Humpolíček v oboru technologie makromolekulárních látek a Jiří Mlček v oboru technologie potravin. Rektor univerzity oběma dnes předal jmenovací dekrety.

Prof. Petr Humpolíček se věnuje vztahům mezi živými a neživými systémy, např. testováním interakce mezi lidskými buňkami a materiály. Cílem je připravit materiál zajišťující potřebnou reakci organismu, tedy materiál aplikovatelný v regenerativní medicíně. V průběhu své vědecké kariéry vedl řadu vědeckých projektů a podílel se na publikaci více než sta odborných prací. V jeho týmu aktuálně pracuje osm studentů doktorského studia. Aktivně spolupracuje s mnoha zahraničními i českými pracovišti. Aktuálně je vedoucím výzkumné skupiny Bioaktivní polymerní systémy na Centru polymerních systémů UTB.

Prof. Jiří Mlček se věnuje složení netradičních druhů potravin. Jedná se zejména o bioaktivní látky a jejich antioxidační, zdravotní účinky, vzájemné interakce a jejich změny při zpracování a skladování. Konkrétně se zaměřuje na netradiční druhy ovoce, jedlé květy a jedlý hmyz. Uvedené potraviny studuje také z pohledu kvality a jejich gastronomického využití. Je autorem a spoluautorem více než sto dvaceti vědeckých publikací, deseti monografií a dvou patentů. Spolupracuje s řadou tuzemských a zahraničních institucí.

Fakulty a součásti

Zavřít