Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
spolupráce

Univerzita Tomáše Bati získala dotaci od Zlínského kraje na podporu vzdělávání

Díky vzájemné spolupráci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje chtějí obě instituce přilákat do Zlínského kraje výzkumníky a studenty doktorského studia v oborech klíčových pro rozvoj regionu. Krajské zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace UTB v souhrnné výši 30 milionů korun v letech 2023–2025.

„Velmi oceňuji tuto nemalou finanční podporu ze strany Zlínského kraje, pomůže zejména  k podpoře postdoktorských pozic na jednotlivých součástech univerzity a k podpoře mladých, talentovaných studentů doktorských studijních programů. Finance budou určeny rovněž na rozvoj a podporu některých projektů jako je například Zlin Design Week, Rostem a další. Jsem rád, že společně s vedením Zlínského kraje hledáme cesty jak postupně naplňovat vize a strategii rozvoje Zlínského kraje.  Vzdělávání je pro rozvoj regionu nesmírně důležité a jsem potěšen, že máme ze strany kraje velkou podporu,“ uvedl rektor UTB prof. Milan Adámek.

„Pro to, aby náš kraj šel s dobou a posouval se neustále dopředu, je nezbytné zajistit vysoce kvalifikované pracovníky pro firmy, které tu působí, stejně jako pro veřejnou správu a zdravotnictví. To nebude možné bez zapojení nových akademických pracovníků do výuky, výzkumu a vývoje. A právě Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je v tom naším klíčovým partnerem, protože poskytuje odborné vzdělání v řadě důležitých oborů,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Dotaci od Zlínského kraje hodlá UTB využít zejména na vyplácení finančních příspěvků doktorandům a postdoktorandům, kteří se budou podílet na zatraktivnění výzkumu a výuky na univerzitě. „Chceme přitom nejen udržet na univerzitě ty stávající, ale především přivést sem nové kvalifikované odborníky z jiných částí České republiky i světa,“ řekl náměstek hejtmana David Vychytil.

Fakulty a součásti

Zavřít