Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
spolupráce

Univerzitu navštívili zástupci partnerské Ton Duc Thang University

Na dvoudenní návštěvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přijeli zástupci partnerské Ton Duc Thang University (TDTU) z vietnamského Ho Či Minova města. Setkali se s vedením univerzity a prohlédli si fakulty a výzkumná centra.

Během své návštěvy zavítali členové delegace na Fakultu managementu a ekonomiky a Fakultu aplikované informatiky. Prezident TDTU dr. Tran Trong Dao, rektor UTB prof. Milan Adámek a děkan FaME prof. David Tuček poté společně podepsali dohodu o doktorských studijních programech a jednali o dalších možnostech rozšíření spolupráce.

„Byl bych velmi rád, kdybychom kromě FaME rozšířili spolupráci také na Fakultu aplikované informatiky. Jednalo by se zejména o doktorské studijní programy v oblasti automatizace a robotiky a také informatiky. To jsou programy, které jsou dnes velmi žádané,“ uvedl rektor UTB prof. Milan Adámek.

„Já sám jsem absolventem FAI, doktorát jsem zde absolvoval v roce 2009 a moc rád na léta ve Zlíně vzpomínám,“ připomněl prezident TDTU dr. Tran Trong Dao.

UTB spolupracuje s Ton Duc Thang University již dlouhodobě, a to od roku 2011. Zejména na FaME studují vietnamští studenti v doktorských studijních programech.

„Studenti mají největší zájem hlavně o doktorský studijní program Ekonomika a Management a také Finance. Nyní už nabíráme také do studijního programu Průmyslové inženýrství,“ popsal děkan FaME prof. David Tuček. V nabídce jsou také magisterské a bakalářské studijní programy. „Letos bychom chtěli přijmout první studenty do bakalářských studijních programů, a přáli bychom si, aby poté logicky pokračovali v magisterském a navazujícím doktorském studijním programu,“ dodal prof. David Tuček.

Fakulta pravidelně pořádá s vietnamskou univerzitou také mezinárodní konference.

Během návštěvy si delegace prohlédla výzkumná centra Cebia-TECH a Centrum polymerních systémů, zavítala také na Fakultu multimediálních komunikací a nové centrum digitalizace Fénix.

Ton Duc Thang University byla založena v roce 1997. Za dobu své existence se dostala mezi čtyři nejlepší vysoké školy v zemi. V současné době na ní studuje přibližně 30 tisíc studentů. UTB založila ve Vietnamu také Baťovo centrum, které se zaměřuje zejména na nábor studentů.

Fakulty a součásti

Zavřít