Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Volby do Akademického senátu

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlásil usnesením 271/4 podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu Akademického senátu UTB volby do Akademického senátu UTB pro volební období 2022 – 2025.

Volby proběhnou v termínu od 14. do 26. února 2022. Konkrétní dny voleb v uvedeném termínu stanoví na jednotlivých fakultách podrobné organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb na fakultě, které vydá akademický senát fakulty nejpozději 30 dnů před konáním voleb. Za každou fakultu se do AS UTB volí 4 akademičtí pracovníci a 2 studenti. Volby se budou konat elektronicky, podrobné pokyny naleznete na úřední desce fakulty.

Fakulty a součásti

Zavřít