UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
projekty

Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila druhé výběrové řízení pro rok 2019.

Finanční bude podpořeno řešení projektů v tematických okruzích:

  1. Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR;
  2. Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET.

Podrobnou specifikaci tematických okruhů naleznete na webových stránkách Fondu rozvoje sdružení CESNET: https://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx. Návrhy projektů musí být podány do sídla sdružení CESNET písemně v jednom vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu PDF do 9. září 2019.

O podporu mohou žádat projekty mj. v  tématech vytváření vědeckovýzkumných datových zdrojů, zpracování rozsáhlých dat, vytváření algoritmů umělé inteligence (AI), problematiky eIDAS, integrace a transformace do cloudového prostředí, podpory Internetu věcí (Iot), vytváření metodik a systémů vzdělávání v otázce bezpečnosti, podpora nových aplikací pro distribuci kvantových klíčů (QKD), multimediálních přenosů, přenosu frekvence a času, vývoj a implementace nástrojů pro zpracování dat, bezpečnostních nástrojů, nástrojů pro automatizaci správy sítí, systémů pro řízení identit uživatelů aj.

Zažádat o finanční podporu projektu mohou zaměstnanci ústavů Akademie věd ČR nebo vysokých škol, které jsou členem sdružení CESNET. Pokud to zadání tematického okruhu výslovně připouští, může být řešitelem projektu i student v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.

Zavřít

Fakulty a součásti