Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
spolupráce

Vysoké školy založily Meziregionální univerzitní radu

Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Na svém prvním zasedání, které se koná v Luhačovicích, rada ustanovila svého předsedu. Stal se jím rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Vladimír Sedlařík.

Posilovat role vysokých škol v regionech, intenzivněji spolupracovat na rozvoji konkurenceschopnosti krajů a municipalit, upevňovat význam vzdělání a společenské odpovědnosti v regionech, lépe prosazovat principy transparentního a spravedlivého hodnocení vysokých škol v kontextu jejich financování. To jsou jen některé z cílů, které si Meziregionální univerzitní rada klade.

„Jsme skupina vysokých škol, kterým záleží na tom, abychom koordinovaně postupovali v aktivitách vedoucích k rovnoměrnému rozvoji regionů. Ať už je to zvýšení kvality života, zamezování odlivu mozků z regionů nebo zvyšování podílu kreativních obyvatel,“ vysvětluje předseda MUR a rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Podle něj je také podstatné naplňovat i RIS3 strategii, tedy lépe cílit finanční podporu do výzkumu, vývoje a implementace inovací v perspektivních oblastech ekonomiky ČR, zvýšit uplatnitelnost absolventů v krajích a zejména podporovat vzdělanost v regionech. Právě podpora vysokých škol v regionech je podle prof. Vladimíra Sedlaříka podstatná.

„Vysoké školy v regionech jsou nesmírně důležité. Vznikly na základě potřeb daného regionu a získaly si zde pevné postavení. Bez nich by došlo k výraznému snížení rozvojového potenciálu regionů,“ tvrdí prof. Vladimír Sedlařík.

„Příkladem může být pandemie koronaviru, kdy vysoké školy pomáhaly krajům i jednotlivým složkám IZS. Ať už to byla výroba dezinfenkce či nanoroušek, která se realizovala u nás na zlínské univerzitě,“ popisuje a dodává: „Bez personální a přístrojové infrastruktury, kterou regionální vysoké školy mají, by toto nebylo možné. Obdobné příklady můžeme najít i na vysokých školách v ostatních regionech“.

Členy Meziregionální univerzitní rady jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Fakulty a součásti

Zavřít