Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
FT

Za profesorem Ficem

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás v pondělí 12. července 2021 navždy opustil náš dlouholetý kolega a přítel, prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc.

Svých bezmála 96 let života se vášnivě věnoval vínu a vinařství, kterým zasvětil také svou vědeckou kariéru.

V letech 1967–1985 vedl Výzkumnou stanici vinohradnickou v Mutěnicích, následně se stal zakládajícím a prvním děkanem Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, součásti dnešní Mendelovy univerzity v Brně. Specializoval se na problematiku mechanizace ve vinohradnictví, vinohradnickém školkařství a šlechtitelských pokusných parcelách. Od roku 2009 až do současnosti působil na Ústavu analýzy a chemie potravin Fakulty technologické UTB ve Zlíně, kde přednášel o víně a vinařství a až do posledních dnů řešil bezpočet vědeckovýzkumných projektů.

Panu profesoru Ficovi věnujeme tichou vzpomínku. Jistě by mu udělalo radost, kdyby byla doplněna sklenkou dobrého vína.

Fakulty a součásti

Zavřít