Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Zemřel prof. Ing. František Rybnikář, CSc.

Smutnou zprávu oznámila rodina prof. Ing. Františka Rybnikáře, CSc., který zemřel 13. března 2021 ve věku nedožitých 94 let.

Pro jednoho náročný pedagog na Fakultě technologické, pro druhého polymerní odborník na slovo vzatý a pro třetího laskavý člověk, vždy ochotný vyslechnout a pomoci dobrou radou nebo přiložit ruku k dílu. Též polyhistor, polyglot a člověk vysokých morálních zásad. To byl emeritní profesor František Rybnikář.

Prof. Rybnikář byl po celý život otevřený novým myšlenkám a úhlům pohledu. Mezi jeho zásady patřilo úsloví, že „věda není jen pro několik vyvolených, ale s dostatečnou pílí a tvrdou prací je schopen se bádání věnovat téměř kdokoliv.“ Důležité však bylo dobrat se k podstatě problému. Jeho krédo se odráželo i v oblasti bádání, které se věnoval, a tou byla struktura polymerních látek, jejich vnitřní uspořádání, které ovlivňuje výsledné vlastnosti a chování látek. Principy uváděl ve svých četných odborných článcích. Vychoval velké množství studentů ve svém oboru.

Profesní kariéru zahájil po druhé světové válce studiem na vysoké škole v Brně a pak prací ve výzkumném ústavu ve Zlíně, odkud přešel na zlínskou pobočku VUT (později UTB), kde pracoval téměř do konce svých dní. Díky své bohaté publikační činnosti měl možnost konfrontovat své poznatky i v zahraničí, zejména při dlouhodobých pobytech v USA. Působil na University of  Illinois Urbana Champaign, kde spolupracoval s profesorem Geilem. V rámci této spolupráce vznikla celá řada světově uznávaných nových poznatků  o strukturách polymerů, tvorbě krystalických struktur a polymerizací. Odkaz jeho práce je natolik zásadní, že se stal základem studia polymerů.

 

Fakulty a součásti

Zavřít