Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Zemřel prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc., dr.h.c.

S lítostí oznamujeme, že dne 17. 3. 2021 zemřel ve věku nedožitých 84 let prof. Ing. Lubomír Lapčík, Dr.Sc., dr.h.c, bývalý zaměstnanec Fakulty technologické (2000 – 2010).

Prof. Lapčík byl mezinárodně uznávaný vědec a pedagog v oboru fyzikální chemie. Jeho vědecká činnost byla orientována především do oblasti aplikované fotochemie a koloidní chemie, a to především na kinetiku procesů v makromolekulárních systémech a teorii fotolitografických procesů v technologii výroby polovodičů.

Narodil se v roce 1937 v Topolné. Většinu své profesní kariéry působil na Slovenské technické univerzitě (STU) v Bratislavě, kde se se stal profesorem. Působil ve funkcích vedoucího katedry i prorektora pro vědu a výzkum (1991-92). V roce 1992 přešel na Vysoké učení technické v Brně, kde se podílel na obnovení Fakulty chemické a stal se jejím prvním děkanem. V posledních letech své odborné kariéry působil na Fakultě technologické naší univerzity, kde mimo jiné zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum. Je autorem více než 250 prací v renomovaných časopisech, šedesáti autorských osvědčení nebo vynálezů a dvou monografií. V roce 2004 obdržel čestný titul dr.h.c. na VUT v Brně. Jeho vědecká a pedagogická činnost nebudou nikdy zapomenuty!

Fakulty a součásti

Zavřít