Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
utb

Zemřel prof. Ing. Petr Vavřín, Dr.Sc.

Smutnou zprávu jsme na UTB obdrželi v úterý 14. června: ve věku 85 let zemřel emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně, prof. Ing. Petr Vavřín, Dr.Sc.

Profesor Vavřín působil ve funkci rektora VUT v letech 1994 – 2000, a byl tedy rektorem i pro Fakultu technologickou ve Zlíně, která byla v té době jednou ze součástí brněnského VUT. Pod jeho vedením dosáhla fakulta značného rozmachu. Ve Zlíně se v té době již připravoval vznik samostatné univerzity. „Profesor Vavřín se významně zasloužil o vybudování potřebné infrastruktury pro budoucí Univerzitu Tomáše Bati,“ uvedl prof. Petr Sáha, první rektor UTB.

Na VUT v Brně pracoval prof. Vavřín dlouhých 55 let, kdy se věnoval pedagogické a výzkumné činnosti na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. V roce 1991 byl jmenován profesorem technické kybernetiky. Stál rovněž u zrodu Univerzit třetího věku a byl prezidentem Asociace univerzit třetího věku.

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. | Zdroj: archiv VUT

Životopis

Petr Vavřín absolvoval v roce 1960 ČVUT FEL obor řídící technika. Habilitoval se na Vysokém učení technickém v Brně 1974, profesorem v oboru  Technická kybernetika byl jmenován v roce 1991. Od roku 1961 pracoval na VUT v různých funkcích, v letech 1991-1994 jako prorektor VUT pro zahraniční styky a v letech 1994-2000 jako rektor VUT.

Prof. Petr Vavřín se od začátku svého působení na VUT věnoval problematice dynamických systémů, zejména diskrétnímu řízení. Výsledky výzkumné činnosti publikoval v řadě knih, v odborném tisku a v příspěvcích na konferencích.

  V posledních letech se věnoval i společenským a filozofickým aspektům automatizace, problémům spolehlivosti ve vztahu člověk-stroj a praktickým aplikacím umělé inteligence. Prof. Vavřín vždy prokazoval vysoké odborné znalosti i manažerské schopnosti, které využil především v teoretickém i aplikačním rozvoji automatizační techniky. Kladl důraz na propojení výzkumu s praxí.

Po roku 2000 se začal intenzivně věnovat vzdělávání seniorů a Asociaci univerzit třetího věku (U3V) v České republice. Do roku 2012 působil ve funkci jejího předsedy, poté do roku 2017 ve funkci místopředsedy. Díky činnosti asociace a především díky aktivitě profesora Vavřína se podařilo zajistit dlouholeté financování pro seniorské vzdělávání na jednotlivých VŠ. Profesor Vavřín také pomohl nastavit pravidla kvality tohoto vzdělávání a reprezentoval české univerzity třetího věku nejen u vrcholných vládních představitelů v ČR, ale i v zahraničních organizacích. Významně tak přispěl k vysoké prestiži a dobrému jménu U3V doma i v zahraničí.

Fakulty a součásti

Zavřít