Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Ústav financí a účetnictví
E-mail: knapkova@utb.cz Mobil: +420 739 329 960 TEL: +420 576 032 216 Kancelář:
U13/423
U2/407 - tel: +420 576 032 405

Jak porektorka řídí a koordinuje třetí roli univerzity, do její kompetence patří také Job centrum a uplatnitelnost absolventů, Centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a Akademická poradna.

Fakulty a součásti

Zavřít