Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Univerzitní institut
E-mail: saha@utb.cz

Těžištěm vědecké činnosti prof. Sáhy je oblast polymerů, konkrétně jejich recyklace, elektromagnetické vlastnosti kompozitů a fyzikální stárnutí polymerů. Dále pak polymerní procesy jako takové, reologie a elektroreologie, stejně jako aplikace polymerů v oblasti medicíny a potravinářství.

Je autorem 325 publikací se 4 243 citacemi (bez autocitací) na Web of Science (srpen 2018). Jeho H-index = 40. Je autorem a spoluautorem mnoha patentů. Zasloužil se významnou měrou o založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a její rozvoj až do současné podoby. Dále je mimo jiné zakladatelem Centra polymerních systémů.


Životopis

Vzdělání

 • 2000: VUT v Brně, Fakulta chemická, obor Materiálové inženýrství, prof.
 • 1993: VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, obor Technologie plastů a pryže, doc.
 • 1981-1984: VUT v Brně, Fakulta technologická v Gottwaldově, obor Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách, CSc.
 • 1967-1971: VUT v Brně, Fakulta technologická v Gottwaldově, Ing.

Průběh zaměstnání

 • 2018-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Prorektor pro tvůrčí činnosti
 • 2010-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, ředitel
 • 2010-2018: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, rektor
 • 2008-2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, Ústav aplikovaného výzkumu, ředitel
 • 2007-2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, prorektor pro strategii a rozvoj
 • 2007-2009: Polymer Processing Society, New York, USA, prezident
 • 2001-2007: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, rektor
 • 2001-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních materiálů, ředitel
 • 1997-2000: VUT v Brně, prorektor pro rozvoj
 • 1991-1997: VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, děkan
 • 1980-1991: Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko, výzkumný pracovník
 • 1977-1991: VUT v Brně, Fakulta technologická v Gottwaldově, odborný asistent, docent, profesor
 • 1972-1977: Plastika Kroměříž, referent technického rozvoje

Členství v organizacích

 • The Polymer Processing Society - Past President
 • Society of Plastics Engineers - člen
 • American Institute of Physics - člen
 • The Society of Rheology - člen
 • The Nordic Rheology Society - člen
 • Fórum průmyslu a vysokých škol - člen

Členství v orgánech

 • Člen vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, od r. 2001
 • Člen vědecké rady Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, od r. 1996
 • Člen vědecké rady Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, od r. 1991
 • Člen vědecké rady Vysokého učení technického v Brně, od r. 1994
 • Člen vědecké rady Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, 1994 - 2010
 • Člen vědecké rady Technické univerzity v Liberci, od r. 2010
 • Člen vědecké rady Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2001-2007
 • Člen vědecké rady Univerzity Pardubice, od r. 2002
 • Člen oborové rady Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, obor Makromolekulární chemie, od r. 1997
 • Člen oborové rady Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, obor Textilní technika, od r. 1997
 • Člen oborové rady Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Chemie a technologie materiálů a Chemie materiálů, od r. 2005
 • Člen oborové komise při oborové radě doktorského studijního programu Chemie Fakulty přírodovědecké Masarykovy univerzity v Brně, obor Makromolekulární chemie, od r. 2001
 • Člen oborové komise při oborové radě doktorského studijního programu Chemie Fakulty přírodovědecké Masarykovy univerzity v Brně, obor Chemie makromolekulárních látek, od r. 2007
 • Rada pro vědu a výzkum ČR – člen 2006-2007, stálý host 2007-2010
 • Člen redakční rady časopisu Mechanics of Time-Dependent Materials, od r. 2008
 • Člen redakční rady časopisu International Journal of Management in Education, od r. 2005

Oblasti vědeckého zájmu

 • Polymerní procesy
 • Reologie a elektroreologie
 • Polymery v medicíně a v potravinářství
 • Fyzikální stárnutí polymerů
 • Recyklace polymerů, elektromagnetické vlastnosti kompozitů

Další významné výstupy a ocenění

 • Clemson University, USA - hostující profesor
 • East China University of Science and Technology - hostující profesor
 • Ton Duc Thang University, Vietnam - doctor honoris causa

Fakulty a součásti

Zavřít